Sla beschikbare cursussen over

Beschikbare cursussen

Eind 2014 is het Fries Protocol bij Asbestbranden vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is deze e-learning module opgesteld voor de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Hoofd Actiecentrum GHOR en Officier van Dienst Geneeskundig.

Interactieve e-learning over incidentbestrijding op de Wadden voor CoPI-leden.

Elektronische Leeromgeving voor de opleiding Leider CoPI 2017. In deze omgeving vindt u alle informatie met betrekking tot de opleiding.

De nieuwe interface van LCMS is een nieuwe jas voor de bestaande applicatie. Er is in functionaliteit niet veel veranderd, maar in het gebruik van de applicatie is dat wel het geval!
Het nieuwe LCMS is beschikbaar op een opleidingsomgeving:

https://acceptatie-veiligheidsregio.lcms.nl/lcms/

Basismodule Crisisbeheersing

In deze module leer je op welke manier je effectief een CoWa-overleg kan leiden. Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming en Effectief Overleggen zijn onderwerpen, die in deze module aan de orde komen.

Deze e-learning bevat de basiskennis slachtofferinformatiesystematiek (SIS). De basiskennis is bedoeld voor de functionarissen die tijdens een incident een rol vervullen bij SIS en voor alle functionarissen die bekend moeten zijn met de werkwijze van SIS.

Veel succes bij het doornemen van de basiskennis!