Opleiding Informatiemanagers Regionaal Operationeel Team. Startdatum 1 juni 2020. 

In deze elektronische leeromgeving vindt u alle benodigde informatie met betrekking tot de opleiding. 

Interactieve e-learning over incidentbestrijding op de Wadden voor CoPI-leden.

Elektronische Leeromgeving voor de opleiding Leider CoPI 2017. In deze omgeving vindt u alle informatie met betrekking tot de opleiding.

De nieuwe interface van LCMS is een nieuwe jas voor de bestaande applicatie. Er is in functionaliteit niet veel veranderd, maar in het gebruik van de applicatie is dat wel het geval!
Het nieuwe LCMS is beschikbaar op een opleidingsomgeving:

https://acceptatie-veiligheidsregio.lcms.nl/lcms/

Basismodule Crisisbeheersing

In deze module leer je op welke manier je effectief een CoWa-overleg kan leiden. Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming en Effectief Overleggen zijn onderwerpen, die in deze module aan de orde komen.